Контакти с проект Моята къща

Адрес: гр.Банкя-1320, бул."Москва"№ 7

Тел: 02/ 958 31 41

Fax: 02/ 958 29 35

GSM: 0888 415 200

E-mail: kjua@abv.bg

Лице за контакт: арх.Юри Ангелов

Обратна връзка