Стилова линия Модерн

Модерн СИМПАТИКО Д/140/3

Разгъната застроена площ: 140 m²+тераса

Къща Модерн СИМПАТИКО Д/140/3 Къща Модерн СИМПАТИКО Д/140/3 Къща Модерн СИМПАТИКО Д/140/3 Къща Модерн СИМПАТИКО Д/140/3


Модерн ШИК Д/181/3

Разгъната застроена площ: 181 m²

Къща Модерн ШИК Д/181/3 Къща Модерн ШИК Д/181/3 Къща Модерн ШИК Д/181/3 Къща Модерн ШИК Д/181/3


Модерн АВАНГАРД Д/168/3

Разгъната застроена площ: 168 m²

Къща Модерн АВАНГАРД Д/168/3 Къща Модерн АВАНГАРД Д/168/3 Къща Модерн АВАНГАРД Д/168/3 Къща Модерн АВАНГАРД Д/168/3


Модерн АРИЗОНА Д/190/4

Разгъната застроена площ: 190 m²+тераса

Къща Модерн АРИЗОНА Д/190/4 Къща Модерн АРИЗОНА Д/190/4 Къща Модерн АРИЗОНА Д/190/4 Къща Модерн АРИЗОНА Д/190/4


Модерн КЕХЛИБАР Е/100/1- вариант 2

Разгъната застроена площ: 100 m² + тераса

Къща Модерн КЕХЛИБАР Е/100/1- вариант 2 Къща Модерн КЕХЛИБАР Е/100/1- вариант 2 Къща Модерн КЕХЛИБАР Е/100/1- вариант 2 Къща Модерн КЕХЛИБАР Е/100/1- вариант 2


Модерн БРИЗ Д/164/3

Разгъната застроена площ: 164 m²

Къща Модерн БРИЗ Д/164/3 Къща Модерн БРИЗ Д/164/3 Къща Модерн БРИЗ Д/164/3 Къща Модерн БРИЗ Д/164/3


Модерн РУБИК E/140/2

Разгъната застроена площ: 140 m²

Къща Модерн РУБИК E/140/2 Къща Модерн РУБИК E/140/2 Къща Модерн РУБИК E/140/2 Къща Модерн РУБИК E/140/2


Модерн МОКА Е/100/1

Разгъната застроена площ: 100 m² + тераса

Къща Модерн МОКА Е/100/1 Къща Модерн МОКА Е/100/1 Къща Модерн МОКА Е/100/1 Къща Модерн МОКА Е/100/1