Финансиране на проектите "Моята къща"

Възползвайте се от преференциален кредит за строителство

Финансиране на проект Моята къща

Като ексклузивен партньор на „Моята къща“, Банка ДСК разработи специална схема за финансиране строителството на типови еднофамилни къщи по програмата.

  • В случай, че е необходимо да финансирате Вашата инвестиция, Банка ДСК ще Ви предложи:
     Възможност да получите кредит още при стартиране на строителната площадка
  • Усвояването на суми от кредита ще се извършва поетапно, при достигане на договорената степен на завършеност и само след осъществен технически контрол от Банката;
  • Можете да планирате месечните си разходи в дългосрочен план, тъй като вноската по кредита се определя, в зависимост от усвоената сума
  • Избирате най-подходящия срок за погасяване – до 30 г., без да се съобразявате с Вашата възраст;
  • Имате специални отстъпки от лихви и такси;

За Ваше удобство, можете да отправите директно запитване към Банката и да получите допълнителна информация и индивидуален подход, по предпочитания от Вас начин:

  • На https://www.dskbank.bg/
  •  Свържете се с Call Center на Банката на тел.: 0700 10 385
  • Или посетeте най-удобния за Вас офис на Банката. Информация за адресите на поделенията на Банката можете да намерите тук.