Отопление на твърдо гориво

Едно от основните преимущества на отоплението на твърдо гориво се състои в  достъпността и относително ниската цена на твърдите горива.

Отопление на дърва

Отоплението на дърва е много разпространено и изисква по малка инвестиция в сравнение с другите видове горива. Качеството и цената на отоплението зависи в голяма степен какво е качеството на суровината, а и на каква цена ще успеете да я купите. Отоплението на дърва излиза почти два пъти по-евтино от отоплението на газ.
Различните видове дървесина са с различна калоричност и отдават различно количество топлина. Бук, габър, дъб са добър избор, ако се отоплявате главно с дърва. Борът е често срещан, макар да има по-лоши качества за продължителна употреба. Характерно за него е, че изгаря в котела доста по-бързо, но за това време поддържа много висока температура, защото има голямо съдържание на смола, това обаче създава предпоставки за отлагане на катран и креозот по стените на комина, а когато той се запали има риск от пожар.

Отпление на въглища

Предимство на въглищата спрямо дървата е по-голямата им калоричност и по-високата им плътност. Това позволява в котела на твърдо гориво да се сложи значително повече гориво, а това от своя страна позволява по-дълго горене без намеса и без многократно загуба на ефективност при разпалване. С обикновен котел на твърдо гориво този процес може да трае 2 дни, а при по-добра изолация на дома ви дори повече.
На пазара можете да намерите различни видове котли на твърдо гориво – с ръчно регулиране на свежия въздух, с автоматично регулиране на въздуха, пиролизни.
За отопление с дърва и въглища могат да се ползват и камини с водна риза или без, но те са с по-малка мощност и са удобни за по-малки жилища. Камините, създават уют не само с топлината при горене на въглищата, а и със самия си вид. Най-добрия вариант за избор на котел и парна инсталация е консултацията със специалист.

Отопление на пелети

Пелетите се изработват от пресовани стърготини, остатък от производство на дъски, мебели и др. Срещат се пелети и от слама, слънчоглед и други земеделски култури. Разпространението им тръгва от Швеция, където се използват масово, постепенно навлизат и в други европейски държави като Германия и Италия.
Смятани са за относително чисто твърдо гориво, защото отделят значително по-малко частици в атмосферата от дървата и въглищата, пепелта от изгорените пелети също е по-малко. Смята се за по-чисти тъй като цапат дома много по-малко от въглищата.
Котлите на пелети  в много случай  задминат КПД на парните котли на твърдо гориво. Много от тези пелетни котли разполагат с автоматични системи за запалване, регулация на изгарянето, подаване на гориво и почистване. Освен „нормалните“ термостат и програматор, много от парните котли на пелети са екипирани и с микропроцесорни модули управлявани чрез ЛСД дисплей. Много от пелетните горелки разполагат и със седмични програматори и е възможно да се програмира отоплението за цяла седмица напред. Тъй като изгарят почти 100% от пелетите  почистването и зареждането на котела може да става през дълги периоди. Най-добрия вариант за избор на пелетна горелка и котел е консултацията със специалист. “Моята къща” работи с производителите от фирма HOVAL.