Отопление, климатизация и вентилация на дома

Отопление

В днешните несигурни времена всяко домакинство се старае да намали разходите си без това да повлияе на качеството на живот.
Начинът на отопление на дома може сериозно да повлияе на семейния бюджет. По екологични причини през последните години то е обект на множество дебати. В един идеален свят, повечето собственици на къщи ще предпочетат да използват за отопление възобновяеми енергийни източници, по възможно най-рентабилния начин. 
В момента най-разпространените начини на отопление/ климатизация са: