Отопление на газ

Отопление на газ

По отношение на икономията отоплението на газ може да се сравнява с климатиците, но не и с инсталациите на твърдо гориво. Въпреки че газта запази цената си в последните месеци , а дори за тази зима се очаква  спадане , отоплението на газ излиза около два пъти по-скъпо отколкото дървата и въглищата. Това отопление не може да се смята за икономично.
Газта е смятана за относително „чисто гориво“, защото отделя минимално количество токсични частици във въздуха след изгарянето си. С използването на газ също така се премахва и цапането, което се свързва с пренасянето, съхранението на твърдо гориво и изхвърлянето на отпадъците.
Първоначалната инвестиция необходима за газов котел приблизително се равнява на тази нужна за система на твърдо гориво при аналогични мощности.
Неудобството е, че за отопление на природен газ населеното място в което е жилището трябва да е газифицирано.
“Моята къща” работи с производителите от фирма HOVAL.